سوزندوزی

اصلی ترین نیروهای روچ

زنان روچ اغلب از منطقه های محروم حاشیه شهر زاهدان هستند.هر چند روچ نیروهای زیادی در ششهرهای دیگر استان دارد اما اصلی ترین نیروها برای مناطق شیرآباد،دایی آباد،کشاورز و مناطق حاشیه شهر هستند.
در فرهنگ این خانواده ها عکس گرفتن جایگاه مناسبی ندارد و هر بار که در کارگاه دوربین عاسی و یا فیلم برداری روشن می شود همه پراکنده می شوند.این جزو معدود عکس های عاطفه منفرد مدیر این مجموعه با بعضی از اعضاست که به شرط نبودن سر ها اجازه انتشار گرفته است…
این هم داستانی ست

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید