دسته بندی نشده

مشقت های کار زنان

عموما در جامعه امروزی ایران نسبت به دیگر کشورها کار زنان سخت تر است. اینکه نمی توانند در هر شاخه ای وارد شوند،حقوق برابر ندارند و گاهی برای بودن در بعضی جایگاه ها مورد قضاوت قرار میگیرند.

برای موفق بودن در این جامعه باید جنگید. برای احقاق حق، برای اثبات خود…

تیم روچ تماما از زنان تشکیل شده و تمام کارها از صفر تا صد بر عهده ی بانوان است.

شاخصه ی زنان رو چ این است که جنگیدن بلدند.

women’s work is more difficult in today’s Iranian society than in other countries. That they cannot enter any branch, they do not have equal rights, and sometimes they are judged for being in special positions. You have to fight to be successful in this society. To get the right, to prove yourself… Roach’s team consists entirely of women, and all work from zero to one hundred is the responsibility of women.
What characterizes women is that they know how to fight.
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید